Prevencija ozljeda

Ako želite podržati razvoj svojih kondicijskih svojstava i osigurati siguran nastavak svoje sportske karijere, ugovorite svoj termin za inicijalnu sportsku dijagnostiku i dođite po svoj kondicijski prevencijski program.

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN

Temeljne metode rada u rehabilitaciji

Terapeutski STOTT Pilates

Terapeutski Pilates suvremeni je Pilates pristup, temeljen na učenjima Jande, Hodgesa, D. Lee, Richardsona, McGilla, Kendalla, Sahrmanna, Shirley, Hidesa i drugih a koji nudi neiscrpan repertoar modificiranih vježbi te prevencijskih i kineziterapijskih protokola.

Terapeutski Pilates je visoko specijalizirano područje Pilatesa koje pokriva detaljnu posturalnu i funkcionalnu dijagnostiku lokomotornog sustava. Ujedno sadrži posebne protokole ispitivanja i tretiranja različitih stanja (bolesti i ozljeda). Uvodi se nakon odrađene standardne fizikalne terapije, u suradnji sa nadležnim liječnikom i fizioterapeutom, a na temelju ukupne anamneze. Neovisno o uzroku i sadržaju disfunkcije, terapeutski Pilates pristupa tijelu integracijski, što ga razlikuje od klasičnih izolacijskih pristupa rehabilitaciji. Tako će se na primjeren način uključiti svi segmenti tijela, uz posebnu brigu i stabilizaciju bolnih regija.

 

Program je osmišljen na način da korigira sve funkcionalne nodostatke tijela na siguran način te uspostavi pravilne kretne obrazce, a oni će se odraziti u svakodnevnim aktivnostima, hodanju, sjedenju, stajanju itd. Takvim se funkcionalno-integracijskim pristupom rješava ne samo bol i uzrok boli, već se eliminiraju uvjeti daljnjih progresija i novih ozljeda. Svaki klijent rehabilitacijskog i post-rehabilitacijskog programa prolazi individualnu edukaciju koja među ostalim uključuje kratki program posebnih vježbi za rad kod kuće te posebne upute o povoljnim načinima kretanja u svakodnevnim aktivnostima.


Primjena ukupnosti Pilates sprava i rekvizita te ovlaštenost (posjedovanje posebne licence za rad sa ozljeđenima i posebnim populacijskim skupinama) i specijalističko znanje trenera, nužan su uvjet učinkovitosti ovog programa. Personalizacija, a s njom u vezi, rad u individualnom programu jedini su mogući način za terapeutski Pilates.

DINAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION / DNS

Praška škole rehabilitacije i manualne medicine nasljeđe je velikih čeških neurologa i fizijatara 20. stoljeća, Václav Vojta, Karel Lewit, Vladimir Janda. Na temelju njihovih spoznaja iz područja neuro-motoričkog razvoja i principa rehabilitacije, njihov je učenik prof. Pavel Kolar sazdao novu generaciju kliničkih protokola sa ciljem optimizacije sustava za kretanje. Taj novi rehabilitacijski pristup, danas jedan od najpriznatijih u svijetu rehabilitacije, zove se Dinamička neuromuskularna stabilizacija ( DNS).

 

DNS se temelji se na neuro-razvojnim aspektima motoričke kontrole, a ima za cilj otklanjanje različitih oblika disfunkcija i kompenzacija te uspostavljanja efikasnih kretnih obrazaca. Naime u najranijim fazama razvoja djeteta, živčani sustav kreira motorički program koji kontrolira posturu, hodanje i sveukupno kretanje. Kroz život, kao posljedica djelovanja različitih sila, loših habitualnih obrazaca te drugih čimbenika, ta se najranija motorička razvijenost gubi te se povoljni obrasci kretanja zamijenjuju nepovoljnima. Sve to rezultira lošom posturom, neekonomičnim kretanjem, smanjenoj razini energije a na kraju i kroničnim bolovima i ozljedama.

 

Stoga DNS primjenjuje specifične kretnje koje pripadaju određenoj fazi neuro-motoričkog razvoja, kroz koje reeducira temeljne obrasce kretanja, otklanjajući sve slojeve kompenzacija i uzroka ozljeda ili bolnih stanja.

 

Osnovni fokus DNS metode je stabilizacija trupa kroz korektan mehanizam disanja uz kreiranje intra-abdominalnog tlaka. Pri tome se stvaraju uvjeti za funkcionalno centriranje svih zglobova te okolnosti u kojima ekstremiteti mogu razviti svoju optimalnu i sigurnu pokretljivost.

 

DNS metoda obuhvaća specifične dijagnostičke, terapijske i trenažne protokole namijenjene rehabilitaciji, post-rehabilitacij te trajno modificiranim kineziterapijskim programima.

NEUROKINETIC THERAPY / NKT

NeuroKinetic Therapy je inovativan i sofisticiran sustav dijagnostike i terapije, kojim se tretira uzrok disfunkcije a ne simptomi. NKT je sustav korekcije kretanja koji se obraća disfunkcionalnim kretnim obrascima pohranjenima u mozgu.


Specifičnim sustavom procijene, analize i sinteze te manualnim mišićnim testovima, pronalazi uzroke, makar isti bili skriveni duboko u slojevima nekorektne motoričke kontrole.

 

Nakon utvrdjivanja uzroka, NKT primjenjuje tehnike opuštanja i aktiviranja kako bi se osnažili povoljni motorički obrasci. Na taj se način reprogramira motorički program, uklanja uzrok kroničnih i akutnih boli te uspostavlja kvalitetno i ekonomično kretanje.

NKT metoda se lako kombinira sa drugim komplementarnim metodama u dijagnostici i rehabilitaciji a često je upravo ona ključna u razumijevanju uzroka.
Ovaj sustav kreirao je genijalni David Weinstock.

AMINO NEURO FREQUENCY THERAPY / ANF

ANF jedinstvena je tehnologija i terapijska metoda kojom se tretiraju različite vrste disfunkcija, sistemskih problema te kroničnih i akutnih boli. Temelji se na primjeni posebnih ANF diskova/flastera “nabijenih” frekvencijom. ANF flasteri apliciraju se izravno na kožu i aktiviraju se toplinom tijela. Oni tada prenose jedinstveni raspon frekvencija kroz neurone u tijelu te putem živčanog sustava započinju proces samoiscjeljenja i samoregulacije. Ova tehnologija djeluje izravno na staničnoj razini, stoga je učinak liječenja mnogo brži i ima izvanredne trajne rezultate. ANF terapija ne zahtijeva korištenje lijekova ili kemikalija.

 

ANF terapija primjenjuje se kod fibromijalgije, bolova u leđima, bolova u mišićima i zglobovima, migrene, nesanice, alergije, astme, različitih problema sa kožom te mnogim drugim problemima i bolnim stanjima.

BODY & MIND ONLINE


Ako želite poboljšati svoje zdravlje i kondiciju, online treninzi su idealno rješenje za Vas. Naši stručnjaci treneri će Vam pružiti savjete i vježbe koje su prilagođene Vašim ciljevima i potrebama. Naše znanje Vam je na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, tako da imate uvijek pristup kvalitetnom treningu bez obzira gdje se nalazili.

GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)