PREVENCIJA I TERAPIJA OZLJEDA

Sa prevencijskim treningom počinje i edukacija o svrsi i smislu različitih vrsta gibanja, a ujedno se kod sportaša, posebno mladih, stvara navika preventivnog vježbanja.

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN

prevencija-inside

DOBRO URAVNOTEŽENI SUVREMENI SUSTAVI

PREVENCIJA OZLJEDA

Prevencija ozljeda je sve važniji segment kondicijske pripreme koji u novije doba traži posebnu edukaciju i specijalizaciju kondicijskih trenera. O kvalitetno programiranim i provedenim programima prevencije ovisi dužina karijere sportaša, njegovo zdravlje za vrijeme trajanja karijere i nakon nje, kvaliteta izvedbe i mogućnost ostvarenja svih sportskih potencijala.

Da bi ostvario svoj puni efekt na redukciju broja ozljeda i brži oporavak od iste, prevencijski program mora biti kreiran na temelju individualno provedene sportske dijagnostike, koja pruža kompletan uvid u motorički program sportaša, rasvjetljava sve nivoe kompenzacija i sve elemente koji koče cjeloviti razvoj sportaša.

Pored prevencijskih programa temeljenih na inicijalnoj dijagnostici sportaša, mi uvelike dajemo važnost tehnici trčanja, tehnici rada sa teretima te tehnici brzinsko-eksplozivnih svojstava.

U Body & Mind-u sa prevencijskim programima, sportaši započinju nakon prvog dana od odrađene inicijalne dijagnostike. Sa prevencijskim treningom počinje i edukacija o svrsi i smislu različitih vrsta gibanja, a ujedno se kod sportaša, posebno mladih, stvara navika preventivnog vježbanja.

Takvom se preventivnom strategijom prepoznaju ograničenja i potencijalni rizici za ozljeđivanje vezani za svakog sportaša i sport/poziciju posebno, te stvaraju pozitivni uvjeti za razvoj i poboljšanje sportskih performansi.

Naši prevencijski neuromuskularni treninzi usmjereni su na korekciju mehanizma disanja i temeljnih kretnji, poboljšanje mobilnosti i stabilnosti lokomotornog sustava sa posebnim naglaskom na dinamičku stabilnost trupa, jednonožnu ravnotežu, korektnu predaktivaciju mišića i reakciju CNS-a. Oni će smanjiti mišićni disbalans, povećati kvalitetu kretanja i svjesnost te povećati kompetentnost sportaša.

Svaki dobro isprogramiran i tehnički korektan trening jest prevencija ozljeda.

IZ TERAPIJE U PERFORMANS


Naša je posebnost Transition Training Protocol, tranzicijski program koji na inteligentan i siguran način spaja terapiju i kondicijski trening, implementirajući principe rehabilitacije u prvu fazu kondicijske pripreme.

Sa ovim jedinstvenim protokolom, koji se posebno dizajnira s obzirom na konkretan sport i ozljedu sportaša, dobivamo čišći prijelaz u kondicijski trening te stvoramo dobre uvjete za siguran i progresivan razvoj sposobnosti.

POVEZUJEMO TERAPIJU SA KONDICIJSKOM PRIPREMOM

TERAPIJA SPORTSKIH OZLJEDA

Terapija sportskih ozljeda u Body & Mind-u provodi se uz udruženi rad fizioterapeuta, kineziterapeuta i kondicijskih trenera.

Terapijski programi u našem su centru indvidualizirani te su temeljeni na ulaznoj anamnezi i dijagnostici, a cilj im je povratak svakodnevne i sportske funkcionalnosti.

Sportska terapija u Body & Mind-u  može biti program sanacije bolnih stanja i ozljeda, priprema za operaciju (preoperativna terapija) ili postoperativna terapija.

Naši terapijski programi u sportu uključuju vježbe za smanjenje mišićnog disbalansa, korekciju osnovnih gibanja, sanaciju uzroka ozljede ali i čišćenje specifične sportske tehnike u službi prevencije i poboljšanja performansi.

Na poseban način povezujemo terapiju sa kondicijskom pripremom, što rezultira dugotrajnim pozitivnim rezultatima za zdravlje ali i sportsku izvedbu sportaša.

GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)