STOTT PILATES
Certifikacijski Seminar

Predavač: Mirela Anić; STOTT PILATES IT edukator

Intensive Mat Plus (IMP): 
4.-6.09.2020 i 11.-13.09.2020. 
Budva, Apsolute Pilates,
info@apsolutepilates.me

Intensive Reformer (IR):
18.-20.09.2020. i 26.-27.09.
Budva, Apsolute Pilates,
info@apsolutepilates.me


Intensive Reformer (IR):

2.-4-10.2020. I 9.-11.10.2020.
Novi Sad, Mint Pilates Studio,
katarina.mintpilates@gmail.com


Intensive Mat Plus (IMP): 
23.-25.10.2020. i 6.-8.11.2020.,
Zagreb, Body & Mind,
mirela@body8mind.com


Intensive Reformer (IR):

4.-6.12.2020. i 11.-13.12.2020.,
Zagreb, Body & Mind,
mirela@body8mind.com


Injury and special population (ISP)
:
6.-7.02.2021. i 13.-14.02.2021.,
Zagreb, Body & Mind,
mirela@body8mind.com

DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION (DNS)

Svi se seminari održavaju u živo, u Body & Mind centru. Nastavu drže edukatori Praške škole, na engleskom jeziku.


Prijave: mirela@body8mind.com

DNS Exercise I: 26.-27.09.2020.

 

DNS Exercise I: 9.-10.01.2021.

 

DNS Exercise I: Ožujak-Mart, 2021

 

DNS Exercise II: 26.-27.06.2021.

 

DNS Exercise I: 4.-5.09.2021.

 

DNS Exercise II: 9.-10.10.2021.

 

DNS Exercise III: 11-12.12.2021.

PROGRESSIVE
WORKSHOPS

Sve se radionice održavaju u živo, u Body & Mind centru i uživo – ONLINE.

 

Prijave: mirela@body8mind.com

Disanje – osnova zdravlja i vrhunskih performansi;
14.11.2020.

 

Fascijalni slingovi – povezanost mišića u službi efikasnog kretanja;
15.11.2020.

 

Stopalo – karika koja nedostaje;
21.11.2020.

 

Zdrava kralježnica – lokalni i globalni stabilizatori u dnamičkoj stabilizaciji trupa;
22.11.2020.

 

Prenatal – program treninga za trudnice;
28.11.2020.

 

Post natal – diastaza recti i carski rez;
29.11.2020.

 

Posturalna analiza u trenažnom procesu:
12.12.2020.

 

Programiranje treninga temeljem posturalne analize:
19.12.2020.

 

Čučanj – dijagnostika, motoričko učenje svih varijacija obrasca:
20.12.2020.

 

Mrtvo dizanje – dijagnostika, motoričko učenje svih varijacija obrasca:
30.1.2021.

 

Rotacije – moćne kretnje za zdravlje i dugovječnost:
31.1.2021.

 

Umjetnost komunikacije za trenere – komunikacijske vještine trenera u službi optimalnog kretanja klijenta:
31.1.2021.

ATHLETE POWER FLOW

ATHLETE POWER
FLOW

Seminari se održavaju u Body & Mind Centru u Zagrebu a može se prisustvovati ONLINE.


Prijave: mirela@body8mind.com

Level I: 27.-28.02.2021.

Level II: 20.-21.03.2021.


Level III:
10.-11.04.2021.

GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)