DYNAMIC NEUROMUSKULAR STABILIZATION EXERCISE

Svi se seminari održavaju u živo, u Body & Mind centru. Nastavu drže edukatori Praške škole, na engleskom jeziku.

ŠTA VAM NUDIMO?

DYNAMIC NEUROMUSKULAR STABILIZATION EXERCISE

Seminari su namijenjeni kineziolozima, fizioterapeutima te trenerima.

Svi se seminari održavaju u živo, u Body & Mind centru. Nastavu drže edukatori Praške škole, na engleskom jeziku.

Cijene:

Svaki nivo iznosi 450,00 eur. Organizatoru seminara se plaća 350,00 eur, a 100,00 eur izravno Praškoj školi rehabilitacije.

Organizator:

Organizator edukacije je BM Igor, obrt za usluge, vl. Igor Blažinčić.

IGOR3

Što želimo postići?

 • Demonstraciju i razumijevanje

  Demonstraciju i razumijevanje osnovnih principa razvojne kineziologije s naglaskom na motorički razvoj tijekom prve godine života

 • Osnovno razumijevanje

  Prikazati osnovno razumijevanje principa refleksne lokomocije

 • Korekcijske vježbe

  Integrirati korekcijske vježbe bazirane na DNS funkcionalnim testovima i razvojnim položajima i pozicijama korištenim u razvojnoj kineziologiji

 • Objasniti i opisati

  Objasniti i opisati povezanost između motoričkog razvoja tijekom prve godine života i patologija nastalih na lokomotornom sustavu u odrasloj dobi

 • Disanje

  Evaluirati i ispraviti loš obrazac disanja

 • Ostale tehnologije

  Razjasniti kako DNS korekcijske vježbe integrirati u ostale trenažne tehnologije

 • Nove terminologije

  Osigurati razumijevanje nove terminologije poput: funkcionalno centriranje zgloba, punctum fixum, punctum mobile i Integracijski stabilizacijski sustav kralježnice (ISSS)

 • ISSS

  Procijeniti ISSS vizualno i primjenom dinamičkih funkcionalnih testova

 • Bolju integraciju DNS

  Osigurati osnovna klinička objašnjenja i načine za bolju integraciju DNS pritupa u svakodnevnu praksu, ukljućujući i edukaciju samih pacijenata

GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)