Gostovanje edukacije

Tema predavanja može biti bilo koja tema iz našeg edukacijskog programa i radionica kao i novo zatražene teme koje nisu navedene na našoj web stranici.

KONTAKTIRAJTE NAS

UNAPRIJEDITE KVALITETU SVOGA RADA

Gostovanje edukacije

Ova usluga osmišljena je kako bi se svim pojedincima i tvrtkama omogućila unaprijeđenje svoje kvalitete rada. Body & Mind tim predavača može održavati edukacijske seminare ili radionice van Centra u Zagrebu, a na poziv grupe pojedinaca ili poslovnog subjekta. Naručitelj edukacije može u dogovoru sa našim centrom organizirati edukaciju u svom prostoru ili ON LINE.

Troškove edukacije snosi naručitelj edukacije, a u dogovoru sa upravom u Body & Mind Centru u Zagrebu. Edukacija može sadržavati jedno predavanje (radionicu na određenu temu), više predavanja (edukacijski seminar u više dana) ili jedan trening (master class). Tema predavanja može biti bilo koja tema iz našeg edukacijskog programa i radionica kao i novo zatražene teme koje nisu navedene na našoj web stranici.

Usluga hostinga tj. gostovanja edukacije prikladna je za tvrtke iz područja wellnessa, fitnessa, Pilatesa, rehabilitacije I sport performance-a, koje žele educirati više svojih zaposlenika ili su organizatori strukovnih konvencija, kao i za pojedince iz iste sredine kojima je praktičnije educirati se u svom gradu (zaposleni u mjestima van Zagreba ili RH) ili u zatvorenoj grupi ON LINE. Edukacija se može održati na hrvatskom ili/i engleskom jeziku.

Rezervacije na mail:

education@body8mind.com
mirela@body8mind.com

telefonom: 00385 91 600 5753

savjetovanje-inside
GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)