Sportska dijagnostika

PROGRESSIVE sustav sportske dijagnostike namijenjen je sportašima svih individualnih i timskih sportova različite dobi i spola.

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN

KORISTIMO NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE I INSTRUMENTE TESTIRANJA

SPORTSKA DIJAGNOSTIKA

PROGRESSIVE sportska dijagnostika kompletan je sustav koji objedinjuje nekoliko suvremenih metoda dijagnostike u sportu te kao takav daje iznimno važne i precizne informacije o zdravlju i razini treniranosti sportaša. 

PROGRESSIVE sustav sportske dijagnostike namijenjen je sportašima svih individualnih i timskih sportova različite dobi i spola. Sukladno dobi sportaša i sportskoj grani odabiru se specifični testovi iz PROGRESSIVE sustava, kojima se dobivaju informacije najrelevantnijih sposobnosti, znanja i osobina za konkretan sport. Na osnovu interpretiranih rezultata programirati ćemo individualne prevencijske i razvojne treninge. Dijagnostikom timova u sportskim igrama, temeljem individualnih testiranja, kreiraju se individualizirani prevencijski programi te timski razvojni i održavajući programi.

Dobro koncipirana i provedena sportska dijagnostika temelj je planiranja i programiranja suvremene kondicijske pripreme sportaša. Upravo zato u PROGRESSIVE dijagnostičkom sustavu KORISTIMO NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE I INSTRUMENTE TESTIRANJA te standardizirane protokole koje provode visoko kvalificirani stručnjaci. Dobiveni rezultati omogućuju nam kreiranje programa za unapređenje ciljanih sposobnosti ili znanja čiji deficit ograničava sportaša da odgovori na zahtjeve sporta kojim se bavi.

PROGRESSIVE sportska dijagnostika provodi se u Body & Mind Sport Performance Centru u Zagrebu a moguće ju je provesti na lokacijama klubova i drugih centara. U slučajevima provođenja PROGRESSIVE dijagnostike van našeg Dijagnostičkog centra, naš tim stručnjaka zajedno sa dijagnostičkom opremom dolazi na ugovorenu lokaciju.

Sadržaj PROGRESSIVE sportske dijagnostike


 • Dijagnostika disanja
 • Dijagnostika posture i kretanja
 • Analiza sastava tijela i morfološkog statusa
 • Dijagnostika motoričkih sposobnosti
 • Dijagnostika funkcionalnih sposobnosti
 • Dijagnostika zdravlja i vitalnosti (u usluzi PLUS)
TEMP.-10

KREIRAJU SE INDIVIDUALNI PREVENCIJSKI PROGRAMI

POSTURALNA ANALIZA

Statičkom i dinamičkom posturalnom analizom determiniraju se oblici lošeg držanja i poravnanja skeleta, mišićni disbalansi te pravodobnost aktivacije muskulature.

Analizom temeljnih motoričkih obrazaca određuju se deficiti u pokretljivosti i stabilnosti zglobova te kvaliteti osnovnih kretnih struktura.

Dobivanjem informacija o posturalnim, mišićnim ili biomehaničkim deficitima kreiraju se individualni prevencijski programi kojima se smanjuje mogućnost ozljeđivanja, a s druge strane poboljšava sustav oporavka sportaša od treninga ili natjecanja.

PRATITI OD SAMOG POČETKA

DIJAGNOSTIKA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA

Karakteristike određenih segmenata građe tijela sportaša indirektan su pokazatelj sportske forme kao i jedan od pokazatelja stanja građe tijela čovjeka nastalog stilom života ili posljediom planiranog i programiranog sustava treninga kroz određeni vremenski period.

Građu tijela važno je sustavno pratiti od samog početka bavljenja bilo kakvom tjelesnom aktivnosti kako bi profesionalan sportaš ili trener u svakom trenutku znao jesu li potrebne korekcije unutar prehrambenih navika ili sustava treninga koje direktno utječu na kvalitetu zdravlja kao i sportsku izvedbu.

Morfološkoj dijagnostici pripadaju mjere dužine i širine kostiju, mjere volumena određenih segmenata tijela, količina masnog tkiva, količina vode, količina mišićne mase itd, a zajedno doprinose ili ne doprinose modelu pojedinog sporta ili aktivnosti.

zdravlje-inside-2
sportska-inside-2

STANDARDIZIRANI LABORATORIJSKI I TERENSKI DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

DIJAGNOSTIKA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SPORTAŠA

Svaki sport karakterizira niz motoričkih sposobnosti koje zajedno čine strukturu toga sporta. Bez obzira na vrijeme (senzitivne faze) razvoja pojedine sposobnosti tokom rasta i razvoja sportaša, moramo znati da za svaku od motoričkih sposobnosti (jakost, snaga, brzina, izdržljivost, fleksibilnost, agilnost, koordinacija, preciznost i ravnoteža) postoje modalne vrijednosti (razina treniranosti) koje sportaš obzirom na sport, dob, spol i poziciju u igri mora zadovoljiti.

Provođenjem standardiziranih laboratorijskih i terenskih dijagnostičkih testova zasnovanih na znanstvenim spoznajama te korištenjem najmodernije opreme svjetski poznatih brandova poput primjerice MicroGate i Cortex sustava, precizno određujemo razinu treniranosti testiranog sportaša prema kojoj kreiramo program treninga za unapređenje specifičnih sposobnosti na kojima je uočen deficit.

NAJKOMPLEKSNIJI DIO TESTIRANJA SPORTAŠA

DIJAGNOSTIKA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

Sport zahtjeva beskompromisan razvoj svih segmenata od tehničko taktičkog, kondicijskog pa do mentalnog, a jedan od najvažnijih segmenata kondicijske pripreme u sportu je dijagnostika i razvoj izdržljivosti (aerobne i anaerobne).

Definitivno, dijagnostiku aerobne i anaerobne izdržljivosti svrstavamo u najkompleksniji dio testiranja sportaša, njome se bave specijalizirani stručnjaci iz područja sporta i medicine radi parametara (frekvencije srca, primitka kisika – VO2Max, laktata u krvi itd.) i analize testiranja ( npr. određivanju metaboličkih pragova ) koji zajedno determiniraju razinu kondicijske pripremljenosti sukladno zahtjevima sporta te modalnim vrijednostima koje treba zadovoljiti.

Body&Mind PROGRESSIVE sustav sportske dijagnostike nudi najsuvremenije laboratorijsko testiranje i analizu aerobne i anaerobne izdržljivosti koristeći Cortex Metalizer 3B sustav kao i mnoge druge laboratorijske i terenske testove koji determiniraju razinu performansi u sportovima izdržljivosti. Pomoću nekoliko metoda određujemo metaboličke pragove i definiramo zone intenziteta opterećenja radi lakše i efikasnije individualizacije u programiranju treninga.

Detaljnom analizom i jedinstvenom interpretacijom dobivenih rezultata utvrđuju se deficiti po specifičnim sposobnostima. Svaka analiza sadrži preporuke za razvoj konkretnih sposobnosti. PROGRESSIVE sustav nudi opciju precizne izrade trenažnih, prevencijskih i razvojnih programa sukladno zahtjevima sporta i perioda u sezoni te ciljevima koji su postavljeni.

sportska-inside-4
zdravlje-vitalnost-inside-1

DODATNA PROCEDURA U USLUZI

DIJAGNOSTIKA ZDRAVLJA I VITALNOSTI

Ova dijagnostika, kao dodatna procedura u usluzi PLUS, pokriva područje životnog stila, posebno cirkadijani ritam (buđenje -spavanje), kvalitetu spavanja i oporavka, razinu tolerancije na stres (analiza kortizola iz sline) te druge važne pokazatelje zdravlja.

KORISTIMO NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE I INSTRUMENTE TESTIRANJA

PROGRESSVE sustav sportske dijagnostike je jedinstven

 • Koristi najsuvremenije tehnologije
 • Temeljen je na znanosti
 • Cjelovit i inovativan sustav koji uz testiranja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, uključuje ukupnu posturalnu analizu, dijagnostiku disanja te zdravlja i vitalnosti
 • Standardiziranih je protokola
 • Provode ga kompetentni stručnjaci sa velikim iskustvom u treningu i dijagnostici
 • Uključuje jedinstven način interpretacije podataka
 • Daje jasne upute za programiranje treninga
 • Doprinosi prevenciji ozljeda
 • Doprinosi razvoju sportaša i uspješnosti kondicijskih programa
 • Individualiziran je
 • Doprinosi povećanju profesionalizma i kompetencije sportaša
 • Namijenjen je vrhunskim sportašima svih sportova, pripadnicima oba spola te djeci i mladima u sportu.

JASNA INTERPRETACIJA REZULTATA


Sportska dijagnostika uključuje i jasnu interpretaciju rezultata, preporuke za programiranje treninga te po želji ispitanika i konkretan trenažni program .

Svaki sportaš koji je prošao PROGRESSIVE dijagnostiku i dobio svoj trenažni program, prolazi edukaciju kako bi razumio smisao i svrhu izrađenog programa te usavršio tehniku izvođenja vježbi unutar istog. Motorički educiran i opismenjen sportaš postaje samostalan i kompetentan što doprinosi njegovom zdravlju i sportskoj izvedbi.

GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)