Sportska dijagnostika

Početna > Dijagnostika > Sportska dijagnostika – old
grupni

Za određivanje ciljeva treninga nužno je imati uvid u stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportaša pa je tako za suvremeni pristup vrhunskom sportu nužna dijagnostika. Zbog toga je bitno utvrđivati i pratiti morfološke, biokemijske, biomehaničke, motoričke, socijalne i psihičke pokazatelje stanja treniranost. Dijagnostika je temelj planiranja i programiranja svakog treninga i samo uz pomoć nje možemo saznati razinu sposobnosti kod sportaša odnosno njihov deficit koji moramo unaprijediti kako bi sportaš bio na vrhunskoj razini.

 

Ujedno dijagnostika je iznimno bitna i u prevenciji ozljeda na način da se temeljem dobivenih informacija o mogućim posturalnim, mišićnim ili biomehaničkim deficitima kreiraju individualni prevencijski programi, kojima se smanjuje mogućnost ozljeđivanja sportaša te sposobnost brže regeneracije.

 

Dijagnostika u sportu uključuje inicijalno testiranje koje je nužno za kreiranje trenažnog programa ali i tranzitivna i finalna mjerenja kojima se utvrđuje napredak sportaša i uspješnost programa.

 

Dijagnostika u Body & Mind studiju je kompletni sustav koji objedinjuje više metoda kojima dobijamo kompletnu sliku o funkcioniranju tijela sportaša te na temelju dobivenih rezultata planiramo i programirano individualizirani trenažni program. Sustav dijagnostike uključuje: antropometrijska mjerenja, posturalnu dijagnostiku kroz testiranje statičke i dinamičke posture sportaša, Functional Movement Screen (FMS), Dinamic Neuromuscular Stabilization testove (DNS), Nurokinetička testiranja (NKT), PROGRESSIVE bateriju testova za svaki sport posebno, analizu kroz Opto Gait sustav i testiranje kognitivnih sposobnosti Witty SEM sustavom.

Na temelju dobivenih rezultata izrađuje se dijagnostički nalaz i u skladu sa njim individualizirani prevencijski protokol i trenažni program a sve sukladno periodu u sezoni sportaša, njegovim mogućnostima i ciljevima.

Uz kreirani program svaki se sportaš educira na način da razumije smisao i svrhu programa te precizno i točno izvođenje svih segmenata istog. Motorički educiran i opismenjen sportaš postaje samostalan i kompetentan, što doprinosi njegovom zdravlju i sportskoj izvedbi. Body & Mind Studio pionir je ovakvog na analizi temeljenog individualnog pristupa, koji u sebi nosi visoko vrijedan edukacijski pristup. Upravo zbog toga prvi smo izbor velikom broju profesionalnih i vrhunskih sportaša.

Povezane podstranice iz kategorije

datumi

Sportska dijagnostika

Body & Mind Studio pionir je inteligentnog treninga na ovim prostorima. Od početka našeg rada...

grupni

Dijagnostika u rehabilitaciji

Za određivanje ciljeva treninga nužno je imati uvid u stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportaša

Dijagnostika

Trening na Pilates mašinama predstavlja najcjelovitiji i najučinkovitiji trenažni sistem...

GRUPNI PROGRAM

Treninzi u grupama odvijaju se u malim trenažnim skupinama od 6 do 8 polaznika.
Male grupe omogućuju veću individualizaciju programa unutar iste skupine. Treninzi grupa programiraju se s ciljem postizanja konkretnih rezultata za određeni period, poštujući sastav grupe, razinu sposobnosti i mogućnosti klijenata unutar grupe. I unutar grupnih programa pazi se na kvalitetu podučavanja i kontrole izvođenja vježbi svakog sudionika te se nastoji odgovoriti individualno specifičnim zahtjevima klijenata unutar grupe.

Najbolji dio treninga u grupi je motivacijska atmosfera, veselje i pozitivizam koji su važan pokretač u kontinuiranoj brizi za zdravlje i vrhunsku formu.
Preporuča se osobama s ranijim iskustvom u treningu i osobama bez ograničenja, izuzev grupnih Prenatal i Active programa.

Tipovi grupnih trening programa:

 • PILATES na mašinama (dominantno na Reformeru)
 • PILATES na parteru (MATWORK)
 • PROGRESSIVE funkcionalno – kondicijski program
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski programi za djecu
 • PRENATAL i POSTNATAL*
 • ACTIVE zdravstveni fitness (program terapije pokretom)*

*Ovi programi spadaju u grupne programe, ali za posebne populacijske skupine, osobe s posebnim ograničenjima i potrebom za modifikacijom vježbi te za osobe sa bolnim stanjima i ozljedama.

INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni treninzi su treninzi najvišeg standarda, temeljeni na rezultatima dijagnostike te usklađeni s ciljevima klijenta.

U ovom programu potpuno se odgovara preferencijama, osobinama i mogućnostima klijenta.

Klijenta se detaljno podučava, kontrolira i podržava u provedbi svake vježbe te drugim aspektima optimizacije zdravlja i dugovječnosti.

Posebno se preporuča osobama u kineziterapiji, osobama specifičnih trenažnih zahtjeva i ciljeva te osobama kojima treba više inicijalne podrške prilikom ulaska u trenažni program.

Tipovi individualnih trening programa:

 • PILATES na mašinama
 • PILATES na parteru
 • PROGRESSIVE program različitih ciljeva: redukcija potkožne masti, izgradnja mišića, povećanje funkcionalnosti i kondicije, razvoj sposobnosti i dr.
 • TERAPIJA POKRETOM – programi korekcije posture i sanacije bolnih stanja/ozljeda
 • PRENATAL i POSTNATAL
 • POWER FLOW
 • SCHOOL 7 – Sportski program za djecu

Oblici individualnih treninga:

 • Single – jedan klijent s trenerom (1 na 1)
 • Duo – dva klijenta s trenerom (2 na 1)
 • Semi individual – tri klijenta s trenerom (3 na 1)